elsosegelyhely.hu logo

Ön szerint hányszor lenne lehetősége meghalni egy nyaki vénáján sérült, vérző sebesültnek, amíg európai normák szerint 15 percen belül kiérkezik hozzá a mentő?

Elsősegély felsőfokon:
Baleset szimulációs tréning munkahelyi és laikus elsősegélynyújtóknak!

Munkahelyi elsősegélynyújtó
program

Automata külső defibrillátor
[AED]

Elsősegély anyagok letöltése, gyakorlás

..

Törvény, rendelet, állásfoglalás


>>>1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 46.§ 
 

>>>3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20.§
 

>>>A gépjármű vezetői engedély feljogosít-e a munkahelyi elsősegélynyújtásra?
>>>Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség állásfoglalása

 

>>>Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség  [OMMF] tájékoztatása
        a munkabalesetek alakulásáról.
 


>>>A munkahelyeken elhelyezett
mentőládák tartalma
   

>>>15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet 2009 január 1-jétől hatályát veszti!

 

Az 1993. évi XCIII. törvényben és a 3/2002. SzCsM-EüM rendeletben előírtak értelmében minden munkáltatónak rendelkeznie kell elsősegélynyújtásban járatos munkatársakkal. A munkahelyi elsősegélynyújtóknak köszönhetően –rosszullétnél, balesetnél- az egészségkárosodás mértékének növekedése megakadályozható!

Ezzel törvényi kötelezettségének eleget tesz és kiképzett munkatársai segítségével, akár
 

 ÉLETET MENTHET!

 

Munkahelyi elsősegély tanfolyam a NYUGATINÁL
KATTINTSON IDE A RÉSZLETEKÉRT
!
A képzés kiegészítve: automata defibrillátor használata!

Az oktatás helyszíne
:

H-1073  Budapest, Jókai u. 34. (A Nyugati térnél)

 

 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről


Mvt.46.§
A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.
 

 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet


20. §

(1) Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló - hordággyal is könnyen megközelíthető - helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.

(2) Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.

(3) Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.

(4) Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.

(5) Az elsősegélynyújtó felszereléssel, az elsősegélynyújtó hely kialakításával és az elsősegélynyújtás megszervezésével kapcsolatos további követelményeket, valamint a kijelölt elsősegélynyújtók képzése, továbbképzése tekintetében az irányadó előírásokat külön jogszabály tartalmazza.
 

 

A gépjármű vezetői engedély feljogosít-e a munkahelyi elsősegélynyújtásra?

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség állásfoglalása:

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet 20. § (1) bekezdés előírja, hogy minden munkahelyen a tevékenység veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést, és a munkavállalók közül kiképzett elsősegélynyújtásra kijelölt személyt kell biztosítani.

Többekben felmerült, hogy ezen személyi feltételt kielégíti-e a gépjármű vezetői engedély?
 

Összességében megállapítható, hogy a munkahelyi elsősegély-nyújtási ismeretekkel azonosnak nem fogadható el a közúti elsősegélynyújtás jogosítványhoz szükséges ismerete, ezért a gépjármű vezetői engedély birtokosa nem kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtó.       Forrás: OMMF
 

 
Az
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség  [OMMF] tájékoztatása a munkabalesetek alakulásáról.

Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról
2008. IV. negyedév
 

 

15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet 2009 január 1-jétől hatályát veszti!

 

19. § (1) A vállalatok, szövetkezetek üzemeiben (a továbbiakban: üzem) minden munkahelyen, minden műszakban az ott dolgozók létszámától, az üzem jellegétől, a munkafolyamatok veszélyességétől, az előforduló balesetek gyakoriságától függően kellő számú kiképzett elsősegélynyújtónak jelen kell lennie. E rendelkezés szempontjából üzemi munkahely az üzemi tanműhely is, és a dolgozók létszámánál figyelembe kell venni az üzemi tanműhelyben szakmunkát tanuló fiatalok létszámát is.
(2) Az elsősegélynyújtókat a munkahelyen dolgozók közül kell kijelölni. Az elsősegélynyújtók kijelöléséről, azok kiképzéséről és továbbképzéséről, az oktatáshoz szükséges anyagok, eszközök biztosításáról - saját költségére - az üzem fenntartója (a továbbiakban: munkáltató) gondoskodik.
(3) Az olyan munkahelyeken, ahol villamosenergia-feszültség alatt vagy közelében dolgoznak, valamint az egyéb különösen veszélyes munkahelyeken minden dolgozónak ismernie kell a balesetelhárítási és az elsősegélynyújtási szabályokat.
(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt rendelkezések végrehajtásáért a munkáltató felelős.
...
20. §  A kiképzésnek ki kell terjednie:
- az elsősegélynyújtás célját szolgáló gyógyszerek, anyagok és eszközök (a továbbiakban: elsősegélynyújtó felszerelés) szakszerű használatával,
- a vérzéscsillapítással,
- a sebellátással (sebfedés és kötözés),
- az újjáélesztési eljárásokkal (befúvásos lélegeztetés, külső szívmasszázs),
- a sérült testrész rögzítésével,
- a beteg, sérült fektetésével, szállításával,
- a munkahely szerinti speciális elsősegélynyújtással,
- az orvos, illetőleg az Országos Mentőszolgálat igénybevételével
kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ismeretére és gyakorlati alkalmazására.

24. § (1) A vállalatok, szövetkezetek egyéb munkahelyein, továbbá az intézetek, intézmények és egyéb szervek munkahelyein a munkaidő alatt a dolgozók létszámától és a munkahelyek jellegétől függően kellő számú kiképzett elsősegélynyújtónak kell jelen lennie. Az elsősegélynyújtáshoz a melléklet I. pontjában meghatározottak szerint kell a kötszereket és egyéb eszközöket biztosítani.

 

Munkahelyi elsősegélynyújtó program

 

Az 1993. évi XCIII. törvényben és a 3/2002. SzCsM-EüM rendeletben előírtak értelmében minden munkáltatónak rendelkeznie kell elsősegélynyújtásban járatos munkatársakkal. A munkahelyi elsősegélynyújtóknak köszönhetően –rosszullétnél, balesetnél- az egészségkárosodás mértékének növekedése megakadályozható!

Ezzel törvényi kötelezettségének eleget tesz és kiképzett munkatársai segítségével, akár
 

 ÉLETET MENTHET!

 

 Megpróbáljuk elérni azt, amit sokan lehetetlennek tartanak,
szemléletet változtatunk nem csak tanítunk.

 

Kérjen ajánlatot a munkahelyi elsősegély képzésekről!

Ajánlatkérés
 
Közúti elsősegélynyújtás tanfolyam
Baleset szimulációs tréning

Munkahelyi elsősegélynyújtó program 


Legfrissebb hírek, közlemények:
 

Munkahelyi elsősegély tanfolyam a NYUGATINÁL
KATTINTSON IDE A RÉSZLETEKÉRT
!
A képzés kiegészítve: automata defibrillátor használata!

Az oktatás helyszíne
:

H-1073  Budapest, Jókai u. 34. (A Nyugati térnél)

   
© H&Z Könyvkiadó és Kereskedelmi Bt. Jogi nyilatkozat Médiaajánlat

Kapcsolat

 

 

   
elsosegelyhely.hu logo